Výkup dřeva

Výkup jehličnaté i listnaté dřevní hmoty:

  • dřeva v lese na pařezu
  • dřeva v lese na odvozním místě

Platby dle požadavků dodavatele (možnost hotovostní platby při odběru dřevní hmoty), popřípadě platby předem

Zajištění funkce odborného lesního hospodáře

Možnost zajištění veškerých služeb s těžbou dřevní hmoty spojených, případně dalších prací navazujících na úklid porostu po těžbě, zalesnění holiny a případné další údržby lesa

  • výseky nežádoucích dřevin
  • prořezávky
  • probírky

Komentáře jsou vypnuty.