Podmínky pro honiče

  • možnost pronájmu smečky na naháňky – jedno i vícedenní akce
  • minimální počet psů ve smečce – 3 psi (počet psů dle dohody organizátora lovecké akce)
  • pronájem na jeden lovecký den u smečky honičů je 1 000,– Kč za jednoho psa
  • náklady na ubytování, stravu a cestovní výlohy jsou v ceně nájmu

Zde si můžete stáhnout níže uvedenou dohodu o použití smečkových loveckých psů při společném lovu:

Dohoda o použití smečkových loveckých psů při společném lovu

Pořádající myslivecký subjekt ………………………………………………. přesný název mysliveckého subjektu (fyzická osoba, občanské sdržení, právnická osoba) s o u h l a s í s použitím smečky loveckých psů plemene slovenský kopov pana Pavla Bambucha, bytem Janová č.171 pro společný lov konaný dne…………………………… v hod…………. v honitbě ………………………………………………. (přesný název honitby) s počtem psů ve smečce …………………. označených tetovacími čísly ……………………………………………….
s tím, že přebírá odpovědnost za škodu na loveckých psech způsobenou zraněním střelnou zbraní a za zranění psů způsobené neodborným jednáním střelců a honců.

V případě způsobení zranění jak shora uvedeno a nepodaří se zjistit konkrétní osoba šetřením vedoucího honu, má pořadatel společné akce za povinnost uhradit v případě usmrcení psa plnou cenu dle obvyklé jeho tržní hodnoty stanovené z kvality jedince před nástupem ke společnému lovu, v případě pokud dojde ke zranění je povinností uhradit majiteli psa veškeré náklady spojené s lečbou a rekonvalescencí psa, dle předloženého vyúčtování majitele psa.

Pokud se zjistí konkrétní osoba na společném lovu, která usmrcení nebo zranění psa způsobila je povinností vedoucího honu tuto osobu písemně oznámit majiteli loveckého psa, kde následně bude po tomto škůdci vymáhána úhrada způsobené škody v rozsahu jak shora uvedeno.

Pojištění psů

Komentáře jsou vypnuty.